Czy muszę przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego?

Bajkowa Szkoła Rodzenia nie wymaga żadnych zaświadczeń.