Program

Program Bezpłatnej Bajkowej Szkoły Rodzenia obejmuje cykl 4 lub 5 spotkań, każde z nich po 2,5 h - 3 h w zależności od lokalizacji. Na spotkaniach proponujemy również rotacyjne spotkania z ekspertami.

Spotkanie: Poród

  1. Jak przygotować się do porodu: wymagane dokumenty, rzeczy dla rodzącej i osoby towarzyszącej, wyprawka dla dziecka, nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu, a także nauka łagodzenia bólu porodowego - techniki relaksacji.
  2. Objawy zbliżającego się porodu: wysokość dna macicy, skurcze przepowiadające, odejście czopa śluzowego
  3. Kiedy do szpitala: regularne skurcze, odpłynięcie płynu owodniowego, krwawienie, ciąża po terminie porodu
  4. Charakterystyka poszczególnych okresów porodu
  5. Pozycje wertykalne, immersja wodna, stosowane środki przeciwbólowe, znieczulenie zewnątrzoponowe
  6. Udział osoby towarzyszącej - rola  osoby bliskiej w prawidłowym i powikłanym porodzie
  7. Znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie
  8. Wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży
  9. Objawy powikłań ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu etc. )

Spotkanie: Połóg

1. Dlaczego poród zabiegowy?
2. Dlaczego cięcie cesarskie?
3. Definicja połogu
4. Procesy inwolucyjne w połogu
5. Odchody połogowe
6. Pielęgnacja krocza i rany po cięciu cesarskim
7. Reakcje emocjonalne w połogu
8. Dieta w okresie połogu
9. Metody regulacji płodności

Spotkanie: Noworodek

1. Ocena stanu ogólnego noworodka (skala Apgar)
2. Pierwszy oddech
3. Odpępnienie noworodka
4. Ochrona przed utratą ciepła
5. Adaptacja układu pokarmowego, fizjologiczny spadek ciężaru ciała, zaburzenia hormonalne, żółtaczka fizjologiczna
6. Nauka opieki i kąpieli noworodka
7. Stany przejściowe u noworodka
8. Kąpanie dziecka w wiaderku
9. Organizacja miejsca w domu dla noworodka
10. Bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie

Spotkanie: Karmienie piersią

1. Zalety karmienia naturalnego
2. Dieta matki karmiącej - zasady prawidłowego odżywiania
3. Rozpoczęcie i utrzymanie laktacji
4. Kłopoty z brodawkami
5. Jak postępować w okresie nawału pokarmu
6. Kryzys laktacyjny
7. Gdzie szukać pomocy
8. Pozycja matki, przystawianie do piersi

 

Ponadto podczas zajęć szkoły rodzenia zostaną Państwu przekazane informacje dotyczące: zasad pomocy finansowej państwa i uzyskanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej, procedury alimentacyjne, procedury rejestracji urodzin, prawa kobiety w ciąży, kobiety karmiącej i prawa matki. Podczas zajęć praktycznych otrzymają Państwo wskazówki dotyczące ćwiczeń fizycznych - ogólnosprawnościowych, ćwiczeń wzmacniających i rozciągających, ćwiczeń przygotowujących do porodu, ćwiczeń w połogu, a także nauka oddychania torem brzusznym.