Program

Program Bezpłatnej Bajkowej Szkoły Rodzenia obejmuje cykl 4 lub 5 spotkań, każde z nich po 2,5 h - 3 h w zależności od lokalizacji. Na spotkaniach proponujemy również rotacyjne spotkania z ekspertami.
1. Spotkanie: Poród
 

Jak przygotować się do porodu
Objawy zbliżającego się porodu
Kiedy do szpitala
Charakterystyka poszczególnych okresów porodu
Pozycje wertykalne, immersja wodna, stosowane środki przeciwbólowe, znieczulenie zewnątrzoponowe
Udział osoby towarzyszącej - rola  osoby bliskiej w prawidłowym i powikłanym porodzie
Znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie
Wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży
Objawy powikłań ciąży

2. Spotkanie: Połóg
 

Dlaczego poród zabiegowy?
Dlaczego cięcie cesarskie?
 Definicja połogu
Procesy inwolucyjne w połogu
Odchody połogowe
Pielęgnacja krocza i rany po cięciu cesarskim
Reakcje emocjonalne w połogu
Dieta w okresie połogu
Metody regulacji płodności

 
3. Spotkanie: Noworodek
 

Ocena stanu ogólnego noworodka (skala Apgar)
Pierwszy oddech
Odpępnienie noworodka
Ochrona przed utratą ciepła
Adaptacja układu pokarmowego, fizjologiczny spadek ciężaru ciała, zaburzenia hormonalne, żółtaczka fizjologiczna
Nauka opieki i kąpieli noworodka
Stany przejściowe u noworodka
Kąpanie dziecka w wiaderku
Organizacja miejsca w domu dla noworodka
Bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie

4. Spotkanie: Karmienie piersią
 

Zalety karmienia naturalnego
Dieta matki karmiącej - zasady prawidłowego odżywiania
Rozpoczęcie i utrzymanie laktacji
Kłopoty z brodawkami
Jak postępować w okresie nawału pokarmu
Kryzys laktacyjny
Gdzie szukać pomocy
Pozycja matki, przystawianie do piersi

Polecamy
Bezpłatnie dla każdej kobiety od 25 tyg. ciąży Zapisz się